Kontakt

strona główna/kontakt

UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.

UTC Building & Industrial Systems

Oddział w Warszawie:
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa

tel. +48 22 644 93 32
fax +48 22 644 73 55

email: info@kidde.com.pl

Siedziba:                                                                                                                                                              UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.
UTC Building & Industrial Systems
ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce

tel. +48 17 221 02 02
fax +48 17 221 02 48

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000075060,
Kapitał zakładowy: 6 086 800 PLN, NIP: 524-10-27-606


KONTAKT SERWISOWY:

tel. +48 22 644 93 32
fax +48 22 644 73 55

email: serwis@kidde.com.pl