Moduł PanelSafe

strona główna/produkty/stałe urządzenia gaśnicze/PanelSafe

Znajdź Produkt

PanelSafe - moduł gaśniczy do szaf 19"

System Panel-Safe umieszczony w szafie rozdzielczej, albo w szafie komputerowej, ma za zadanie wykryć ogień i natychmiast go ugasić. Szczególna uwaga została zwrócona na bardzo ograniczoną przestrzeń, jaka jest do dyspozycji. Standardowa wersja systemu Panel-Safe mieści się w pojedynczym module panelu 19” (3HE), który zawiera układ detekcji, sterowanie urządzeniem gaśniczym oraz kompletny zestaw gaśniczy.

Czułość układu detekcji może zostać dopasowana do szczególnych wymagań wynikających z zastosowania. Dzięki optycznym czujnikom dymu (w wersji standardowej) poczynając od RAS-54, aż po RAS-HS, istnieje możliwość detekcji w pełnym zakresie. Układ sterowania systemem gaśniczym może zostać rozbudowany w taki sposób, że dalsze panele gaśnicze (Slaves – podporządkowane) mogą być przez niego sterowane i kontrolowane. Układ gaśniczy pracuje na gazie gaszącym FM-200™, który przy tego typu zastosowaniach wykazuje szereg zalet:
- gaszenie bez pozostałości
- FM-200™ nie wykazuje właściwości przewodzących
- nie ma zagrożenia dla personelu
- szybko osiągana jest koncentracja wymagana dla gaszenia (< 10 sekund)
- przy rozprzestrzenianiu się w zamkniętych przestrzeniach nie występuje nadciśnienie
- dostępny jest niemiecki certyfikat dopuszczający gaz do wykorzystania.

System jest całkowicie samowystarczalny i znajduje się w pojedynczym 19” panelu (3HE). Składa się z dwóch optycznych czujników dymu, zasilacza sieciowego łącznie z zasilaniem awaryjnym, układu sterowania zakresem gaszenia i zasobnika ze środkiem gaśniczym (gazem). Ilość środka gaśniczego wystarcza do ochrony szafy o pojemności maksymalnej 1,2 m³.
System wykorzystuje zasilanie sieciowe 230 V AC (bezpiecznik 10 A).

Informacje:

Email: sales@kidde.com.pl
Telefon: +48 22 644 93 32

PanelSafe

Rozmiar: 333 KB

Broszura