System sygnalizacji pożaru Panasonic EBL512

Strona główna/produkty/detekcja pożarów/Panasonic EBL512

Znajdź produkt

Panasonic EBL512

 

EBL512 jest mikroprocesorową centralą sygnalizacji pożaru przeznaczoną do współpracy z analogowymi, adresowalnymi czujkami dymu, czujkami konwencjonalnymi i przyciskami alarmowymi. Istnieją trzy odmiany central: 1548, 1549 i 1550 każda o pojemnościach  512 adresów. Każda z nich posiada 4 pętle dozorowe po 128 adresów. Centrale opracowano zgodnie z normą europejską EN 54, cz. 2 i 4. EBL512 można łączyć w sieć (Echelon) zawierającą do 30 niezależnych central. Każda centrala posiada pełny dostęp do wszystkich informacji w systemie. Do sieci można dołączyć zewnętrzne elementy sterujące i wskaźnikowe, drukarki, systemy prezentacji oraz inne urządzenia zabezpieczające firmy Panasonic Electric Works Fire & Security Technology Europe AB.

Standardowe cechy systemu:
 Trzystopniowy alarm pożarowy: alarm wstępny, alarm główny oraz alarm spowodowany intensywnym zadymieniem. Możliwość wyboru algorytmów wykrywczych oraz wartości progowych.
 
 Wyłączenia (blokowania) czujek, stref i wyjść sterujących z klawiatury (z możliwością automatycznego załączania po upływie ustawionego czasu) lub poprzez kanały czasowe.
 
 Sygnał serwisowy osobny dla każdego sensora. Próg alarmowy utrzymuje stałą czułość, nawet w zanieczyszczonym sensorze.
 
 Lista zdarzeń. Możliwość wyświetlania lub drukowania 150 ostatnich zdarzeń.
 
 Ogłaszanie pogotowia.
 
 Kanały czasowe wewnętrzne (TC1-TC4) umożliwiają kontrolę nad czasem działania funkcji. Kanały sterowane są kalendarzem rocznym zawierającym 15 dodatkowych dni (świąt). Opcjonalna kontrola centrali lokalnej lub wszystkich central w systemie.
 
 Kanały czasowe zewnętrzne (TC5-TC12). Kanały czasowe mogą być sterowane zegarami zewnętrznymi. Kontrola lokalnej centrali.
 
 Zależność 2-strefowa / 2-czujkowa.
 
 Opóźnienie alarmu z czujek 0-99 sekund.
 
 Tryb TEST (dla 4 stref jednocześnie).
 
Teksty użytkownika (do 40 znaków) dla każdego alarmu pożarowego. Podczas alarmu tekst jest prezentowany na wyświetlaczu i automatycznie drukowany.

Informacje:

Email: sales@kidde.com.pl
Telefon: +48 22 644 93 32

Panasonic EBL512

Rozmiar: 50 KB

Karta centrali