Systemy gaśnicze z dwutlenkiem węgla

strona główna/produkty/stałe urządzenia gaśnicze/kd-co2

Znajdź Produkt

KD-CO2-HD, KD-CO2-ND

Środek gaśniczy – CO2

Dwutlenek węgla (CO2) jest najstarszym środkiem gaśniczym gazowym stosowanym w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG). Dwutlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym, nie przewodzącym prądu gazem obojętnym. Ze względu na swoje właściwości duszące stopniowo został wyparty przez inne środki, w obszarach stałego przebywania ludzi. Niemniej jednak, stanowi on idealne rozwiązanie dla ochgrony technologii w przemyśle. CO2 charakteryzuje się wysoką skutecznością gaśniczą oraz niską ceną. W przemyśle jest on używany w systemach gaśniczych, zobojetniających jak również inertyzujących. Systemy CO2 poprawnie zaprojektowane, które uwzględniły systemy bezpieczeństwa personelu takie jak: nawaniacze gazu, sygnalizatory ostrzegawcze elektryczne i pneumatyczne, opóźniacze itp. nie muszą stanowić niebezpieczeństwa o ile są poprawnie eksploatowane i serwisowane przez firmy wyspecjalizowane w tym zakresie. Dwutlenek węgla pozwala na gaszenie pożarów typu rozlewiska, gdy nie ma ścian wygradzających. Dwutlenek węgla jest około 1,5 razy cięższy od powietrza. Wbrew pozorom, środek ten jest pro-ekologiczny, gdyż odzyskuje się go z atmosfery.

Systemy KD-CO2-HD i KD-CO2-ND

Systemy KD-CO2-HD i KD-CO2-ND są oparte na dwutlenku węgla. Systemy te są dedykowane do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem.
System KD-CO2-HD jest systemem wysokociśnieniowym i jest oferowany w dwóch odmianach, jako:
- jednostrefowy i
- wielostrefowy system.
Systemy wysokociśnieniowe wykorzystuje się w systemach gaśniczych ale również zobojętniających. Systemy te pracują w oparciu o zbiorniki 67 l (lub mniejsze) i ciśnieniu magazynowania CO2 50 bar. Zbiorniki są zawieszane w ramach butlowych na indywidualnych wagowych wskaźnikach ubytku gazu. Zbiorniki są znakowane Π wg dyrektywy TPED. Z powodów ekonomicznych systemy te projektuje się do 2 ton CO2. Powyżej tej masy stosuje się system KD-CO2-ND.
System KD-CO2-ND jest systemem niskociśnieniowym i jest oferowany w dwóch odmianach:
- jednostrefowych i
- wielostrefowych system.
Systemy niskociśnieniowe wykorzystuje się w systemach gaśniczych, zobojętniających oraz inertyzujących. Systemy te pracują w oparciu o zbiornik stały 5 tonowy  (lub większy) i ciśnieniu magazynowania CO2 20 bar. Zbiornik jest postawiony na ramie, a ilość środka jest kontrolowana przez wagę tensometryczną. Ładowanie zbiornika odbywa się w miejscu jego zainstalowania. Zbiornik jest znakowany CE i podlega pod dyrektywę PED.

Przepisy projektowe: PN, VdS, NFPA.
Certyfikaty: VdS, CE
Znakowanie: CE na zgodność z CPD, CE na zgodność z PED.

Informacje:

Email: sales@kidde.com.pl
Telefon: +48 22 644 93 32

KD-CO2

Rozmiar: 653 KB

Broszura