System KD-300

strona główna/produkty/stałe urządzenia gaśnicze/KD-300

Znajdź Produkt

KD-300 system gaśniczy ze środkiem Argonite

Środek gaśniczy - ARGONITE®

Firma Ginge Kerr będąca częścią grupy Kidde stworzyła system gaśniczy oparty na gazach naturalnych odzyskiwanych z atmosfery. Środek gaśniczy ARGONITE® jest mieszaniną dwóch gazów: ARGON-u i AZOT-u w proporcjach po 50%. Środek ten jest spotykany w normach pod oznaczeniem IG-55. Gazy składowe ARGONITE są częścią składową powietrza, tym samym sam środek gaśniczy jest pro-ekologiczny. Środek ten gasi poprzez obniżenie ilości tlenu w obszarze gaszonym. Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością gaśniczą, zarazem zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego jest równy jeden (GWP=1). ARGONITE® należy do środków, którymi można gasić przy stale otwartych otworach w pomieszczeniu gaszonym (wg VdS). ARGONITE® jest bezbarwny, nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji urządzeń oraz nie pozostawia żadnych osadów. Ciężar właściwy ARGONITE jest zbliżony do ciężaru właściwego powietrza, dzięki czemu równomiernie wypełnia chroniony obszar przez cały okres gaszenia i inhibicji.

System KD-300

System KD-300 oparty na środku gaśniczym ARGONITE®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-300 jest oferowany w dwóch odmianach, jako:
- jednostrefowy i
- wielostrefowy system.
Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie zbiorników 300 bar. Wprowadzenie systemu 300 barowego spowodowało zmniejszenie ilości zbiorników o 33% w stosunku do spotykanych systemów 200 barowych. Spadek ilości zbiorników spowodował również zmniejszenie zapotrzebowania na miejsce magazynowania zbiorników. Ciśnienie 300 bar jest redukowane do ciśnienia pracy 60 bar. Ciśnienie to pozwala na przesłanie środka gaśniczego na dużą odległość oraz pozwala na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągowych. W systemach KD-300 wykorzystuje się zbiorniki o pojemności 80 dm3. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Minimalne projektowe stężenia gaszące ARGONITE  wynosi 37,8% i jest ono niższe od poziomu NOAEL (max. stężenia projektowego, które nie oddziaływuje na człowieka). System KD-300 wykorzystuje się jako systemy gaszące ale również zobojętniające.

Przepisy projektowe: ISO, VdS, NFPA.
Certyfikaty: LPCB, CNBOP (B)
Znakowanie: znak budowlany B, CE na zgodność z PED, П na zgodność z TPED.

Zastosowanie

Centra Obliczeniowe, Serwerownie, Banki, Telekomunikacja, Energetyka, Muzea, Archiwa, Maszynownie, Przemysł  itd.

Informacje:

Email: sales@kidde.com.pl
Telefon: +48 22 644 93 32

System KD-300

Rozmiar: 273 KB

Broszura