System KD-1230

strona główna/produkty/stałe urządzenia gaśnicze/KD-1230

Znajdź Produkt

System KD-1230 ze środkiem NOVEC 1230®

Środek gaśniczy - NOVEC 1230®

Wieloletnie i intensywne prace badawcze firmy 3M, doprowadziły do stworzenia i wyprodukowania nowego środka gaśniczego o nazwie NOVEC 1230®. Środek ten  charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością gaśniczą (zbliżoną do Halonów), zarazem zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego jest równy jeden (GWP=1). Środek ten ulega rozkładowi w atmosferze w ciągu 5 dni, podczas gdy, inne potrzebują na to co najmniej 33 lata, a nawet 2600 lat jak to ma miejsce w przypadku CEA-410. Niezależne badania naukowe dowiodły, że NOVEC 1230® nie stanowi żadnego ryzyka dla ludzi przebywających w pomieszczeniu, do którego wyzwalany jest środek gaśniczy. Dodatkowo zapewnia on do 100% marginesu bezpieczeństwa, w stosunku do stosowanych stężeń projektowych. NOVEC 1230® jest bezbarwny, nie przewodzi elektryczności, nie powoduje korozji urządzeń oraz nie pozostawia żadnych osadów.

System KD-1230

System KD-1230 oparty na środku gaśniczym NOVEC 1230®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. KD-1230 jest oferowany w dwóch odmianach, jako:
- jednostrefowy i
- wielostrefowy system.
Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie pracy 42 bary. System 42 barowy został zaprojektowany parę lat temu dla systemu KD-200 (dla gazu FM-200) i wyparł on starszy system 25 barowy, ze względu na znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. System ten pozwala na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz na stosowanie zaworów strefowych. Stosowanie jednego typu systemu, pozwala na zamianę systemu KD-200 na KD-1230 bez większych nakładów finansowych. W systemie KD-1230 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące NOVEC-a zawierają się od 5-6% i są to najniższe stężenia stosowane w stosunku do obecnie dostępnych środków halokarbonowych.
Analiza rynku zachodnioeuropejskiego pokazuje, że dominującymi systemami gaśniczym opartymi na środkach halokarbonowych, stają się systemy oparte na NOVEC-u 1230®.

Przepisy projektowe: ISO, VdS, NFPA.
Certyfikaty: VdS, CNBOP (B)
Znakowanie: znak budowlany B, CE na zgodność z PED, П na zgodność z TPED.

Zastosowanie

Centra Obliczeniowe, Serwerownie, Banki, Telekomunikacja, Energetyka, Muzea, Archiwa, Maszynownie itd.

Informacje:

Email: info@kidde.com.pl
Telefon: +48 22 644 93 32

System gaśniczy KD-1230

Rozmiar: 498 KB

Certyfikat KD-1230

Rozmiar: 438 KB

Aprobata Techniczna KD-1230

Rozmiar: 81 KB

Broszura


Certyfikat

Aprobata