System sygnalizacji pożaru AutroSafe SelfVerify

strona główna/produkty/detekcja pożarów

Znajdź produkt

System sygnalizacji pożaru AutroSafe SV

AutroSafe jest całkowicie zdecentralizowanym systemem sygnalizacji pożaru, w którym wszystkie urządzenia komunikują się przez lokalną sieć operacyjną o nazwie AutroLON. System spełnia wymagania normy europejskiej C.E.N. EN-54. W przypadku wyłączenia sieci AutroLON, wszystkie urządzenia systemu mogą funkcjonować samodzielnie. Pojedyncze przerwy lub zwarcia nie mają żadnego wpływu na pracę tych urządzeń.

Wszystkie elementy systemu są podczas konfiguracji przypisywane do stref. Umożliwia to hierarchiczną kontrolę od chwili wykrycia pożaru do wywołania alarmu.
AutroSafe cechuje unikalna Funkcja Samoweryfikacji, umożliwiająca systemowi codzienne przeprowadzanie samodzielnych kontroli i weryfikacji. Każdego dnia system sprawdza szczegółowo wszystkie czujki, interfejsy, złącza i kable - od komory wykrywczej do wyjścia alarmowego.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wyświetlacz w panelu operacyjnym wskaże źródło problemu w sposób zwięzły i wyraźny.

Jak dotąd, systemy sygnalizacji pożaru zależały od dokładnej kontroli ręcznej, stwarzającej liczne problemy. Na przykład czujki w miejscach niedostępnych, niedostępność pewnych obszarów dla serwisu, niezgodność rozmieszczenia czujek z projektem, itp. Nawet test wykonany ręcznie nie jest w 100% pewny. Rzadko kiedy używa się kalibrowanych ilości gazu testowego lub dymu, wskutek czego nawet uszkodzona czujka może zareagować, jeśli tylko jej komora zostanie wypełniona odpowiednią ilością dymu.

Samoweryfikacja systemu AutroSafe rozwiąże wszystkie problemy konserwacyjne. Niepotrzebne będą czasochłonne, trudne i kosztowne kontrole prowadzone przez człowieka. System samoweryfikujący nie tylko sprawdza, czy czujka jest zdolna wywołać alarm - weryfikuje on także czułość każdej czujki przy pomocy kalibrowanego sygnału. System zawsze zapewnia reakcję każdej czujki na odpowiedni poziom alarmowania.

Nowy MultiSensor o wysoko zaawansowanej technologii posiada wiele zalet. W sytuacjach utrudniających dobór odpowiedniego typu czujki użycie takiego uniwersalnego sensora zapewnia optymalną wykrywalność i eliminację fałszywych alarmów. Każdy MultiSensor składa się z dwóch sensorów: termicznego i optycznego. Niewielka zmiana temperatury podwyższa czułość sensora optycznego, maksymalnie przyśpieszając wykrywalność pożarową. Typowe zastosowania to przemysł, flota morska oraz instalacje na pełnym morzu, gdzie występują potencjalne zagrożenia pożarami płomieniowymi i tlącymi. Ponieważ MultiSensor posiada charakterystykę podobną do jonizacyjnej czujki dymu, nie ma już powodu do dalszego stosowania tej ostatniej. Ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczeń izotopami radioaktywnymi, składowanie i niszczenie jonizacyjnych czujek dymu jest zabronione w wielu krajach. Zastosowanie MultiSensora eliminuje te problemy.

Dalsze informacje:

Email: sales@kidde.com.pl
Phone: +48 22 644 93 32

Specyfikacja systemu AutroSafe

ver. 3

Szczegółowy opis

AutroSafe SelfVerify

Rozmiar: 244 KB

Broszura